Tegevuspõhimõtted

 

 • The customer is our passion

  Meie eesmärgiks on luua ning hoida pikaajalisi ja usalduslikke suhteid oma klientidega. Igaühe panus on oluline, et pidada kinni lubadustest, kokkulepetest, kehtivast seadusandlusest ja rakenduvatest nõuetest.

 • We seek excellence in everything we do

  Teeme oma tööd hästi ja läbimõeldult. Otsime ja rakendame võimalusi tootmisprotsessi jätkuvaks arendamiseks, tootlikkuse parandamiseks ning energia- ja materjalikasutuse tõhustamiseks. 

 • Strong teams are the foundation for our success

  Meie edu võti on tõhus ja toimiv meeskond. Ühiste eesmärkide saavutamise aluseks on arusaadav ja selge tööjaotus, toetav ja avatud suhtlemine ning pealehakkamine.

 • We interact with mutual respect

  Suhtume lugupidavalt üksteisesse, ettevõtte varadesse ja keskkonda. Väldime asjatut saastamist ning negatiivseid mõjusid keskkonnale. Lähtume ILO rahvusvahelise konventsiooni sotsiaalse vastutuse sätetest ja meile rakenduvatest keskkonna- ning töötervishoiu ja –ohutuse nõuetest.

 • We see change as a creative opportunity

  Paindlikkus ja kohanemisvõime on meie tugevus. Pidevalt muutuvates tingimustes teeme otsuseid faktipõhiselt ja kaalutletult. Muutustes näeme võimalust arenguks.