Missioon


Bong Eesti OÜ missiooniks on valmistada kvaliteetseid ümbrikke, olles kohanemisvõimeline ja kuluefektiivne, kindlustades seeläbi konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse.